Zostavovanie a správa Rebríčka hodnoty ochranných známok a obchodných značiek

  • vypracovanie odborného odhadu hodnoty ochranných známok a obchodných značiek (2x ročne)
  • zverejňovanie „Rebríčka“ v dvoch printových ekonomických médiách (2x ročne)
  • zverejňovanie a aktualizovanie „Rebríčka“ na www.ubg.sk