Zakladanie a správa spoločností

Spoločnosť United Bankers Group, a. s. poskytuje zahraničným a slovenským investorom a podnikateľom založenie a správu spoločností v Slovenskej republike. Riadime sa požiadavkami zákazníka a založíme mu spoločnosť podľa jeho prianí v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky.

 

Poskytujeme:

 • založenie spoločnosti so sídlom v Bratislave alebo v Považskej Bystrici a poskytnutie adresy pre sídlo spoločnosti
 • poradenstvo pred založením, počas zakladania a po založení spoločnosti
 • vypracovanie všetkých dokumentov potrebných pri založení spoločnosti

 

 • vedenie účtovníctva
 • komunikáciu so štátnymi orgánmi (daňový úrad, sociálna poisťovňa a zdravotné poisťovne)
 • manažovanie plnenia legislatívnych požiadaviek slovenskej legislatívy (napríklad environmentálna legislatíva, legislatíva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a protipožiarnej ochrany, technické normy, ochrana osobných údajov a informačná bezpečnosť, správa registratúry, atď.)
 • spracovanie daňových priznaní
 • zabezpečenie ekonomického a účtovného auditu
 • správu registratúry (archivácia, uloženie a skartácia dokumentácie)
 • outsourcing funkcie Správcu registratúry v súlade s platnou legislatívou SR
 • úsporu času, energie a poplatkov
 • v prípade požiadavky poskytneme konateľa spoločnosti (platí pre s. r. o.)
 • v prípade požiadavky poskytneme členov dozornej rady a predstavenstva, zabezpečíme výkon dozornej rady (platí pre akciovú spoločnosť)
 • zavedenie systému manažérstva a príprava na certifikáciu podľa noriem ISO
 • kompletná ekonomická a finančná analýza k auditom a výročnej správe a meranie výkonnosti organizácie