Outsourcing funkcií a služieb

Spoločnosť United Bankers Group, a. s. zabezpečuje výkon vybraných funkcií s súlade s legislatívou Slovenskej Republiky.