KurzSprávca registratúry

Cieľ kurzu:                                  

Je určený pre Sprácvov firemnej dokumentácie - registratúry.

  • Základné poznatky o registratúrach a archívoch (oboznámenie so Zákonom č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach, úprava zákona – Zákon č.216/2007 Z.z., vykonávacou Vyhláškou MV SR č.628/2002 Z.z.,, Zákonom č.431/2002 Z.z. o účtovníctve - §§ 35-36 )
  • Základné poznatky o požiadavkách noriem pre manažérske systémy riadenia radu ISO 9001
  • Základy registratúrneho systému a jeho miesto v podnikaní
  • Návod na tvorbu a spôsoby použitia, základy spracovania a archivovania dokumentácie v organizácii
  • Správa dokumentácie v manažérskych systémoch riadenia (napr. ISO 9001:2014)
  • Súvislosti zákonov a vyhlášky s procesom riadenia dokumentácie v manažérskych systémoch riadenia
  • Komunikácia s Ministerstvom vnútra SR a príslušným štátnym archívom
  • Základné oboznámenie o duševnom vlastníctve
  • Základné oboznámenie so Zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov
  • Návšteva štátneho archívu

 

Celkový rozsah :           17 hodín

Cena:                                 150  / osoba (vrátane 20 % DPH)

 

Absolvent kurzu získa Osvedčenie Správca registratúry.