Príprava na získanie certifikátu Audítor bezpečnosti informačných systémov + Audítor systému bezpečnosti IT a systému ochrany bezpečnosti osobných údajov (podľa medzinárodných štandardov)

Cieľ kurzu:            

  • predmet a pôsobnosť Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov (novela Zákona č. 428/2002 Z.z.)
  • kontrola a audit systému bezpečnosti informačných technológií a osobných údajov
  • príprava audítora na auditovanie systému bezpečnosti informačných technológií a osobných údajov, tvorba plánu auditov a otázok k auditu
  • činnosť audítora počas auditu  systému bezpečnosti informačných technológií a osobných údajov
  • komunikácia audítora počas auditu
  • vypracovanie správy z auditu a vyhodnotenie auditu
  • organizácia, právomoci a činnosť Úradu na ochranu osobných údajov
  • sankcie za porušenie zákona
  • základné poznatky normách ISO/IEC TR 13335:1999 Informačné technológie – Smernica pre riadenie bezpečnosti IT, STN ISO/IEC 17799 Informačné technológie – Kódex praxe manažérstva informačnej bezpečnosti IT, ISO/IEC 15408 Kritériá hodnotenia bezpečnosti IT, BS 7799, DISC PD3000-4

 

Celkový rozsah :       264 hodín

Cena:                        3 980   / osoba ( vrátane 20 % DPH )