Odborný kurz ,,Metrológia“

 

Cieľ kurzu:

 

Je určený najmä pre Metrológov firiem, Predstaviteľov manažmentu kvality, Kvalitárov, Manažérov a vedúcich prevádzok, ...

  • Základná terminológia
  • Zákon č. 142/2000 Z.z. o metrológii
  • Zmena a doplnenie zákona č. 431/2004 Z.z.
  • Vyhláška č. 210/2000 Z.z.
  • Požiadavky noriem rady ISO a ISO/TS
  • Metrologická konfirmácia a meracie procesy
  • Medzioperačná kontrola
  • Riešenie praktických príkladov (Pracovný postup kalibrácie, Neistota kalibrácie, Chyby pri meraní, ...)
  • Auditovanie a monitorovanie manažérstva merania

 

Celkový rozsah :             16 hodín

Cena:                                215   / osoba (vrátane 20 % DPH) 

 

Absolvent kurzu získa „Osvedčenie o absolvovaní kurzu Metrológia".