Kurz „Systémové manažérstvo, Systémová logistika“

Cieľ kurzu:

 

  • Podstata, význam a požiadavky systémového manažérstva
  • Vysvetlenie a podstata systémovej logistiky
  • História tvorby noriem a terminológia
  • ISO 9001 Systémy manažérstva kvality
  • ISO 14001 Systém environmentálneho manažérstva
  • ISO OHSAS 18001 Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
  • ISO 27001Systémy informačnej bezpečnosti a ochrany osobných údajov
  • Systémová logistika v praxi

 

Celkový rozsah :          48 hodín

Cena:                             465   / osoba ( vrátane 20 % DPH )