Kurz „Manažment riadenia rizík“

 

Cieľ kurzu:

 

 • Úvod do manažmentu rizika
 • Základná terminológia
 • Ciele manažmentu rizika
 • Politika manažmentu rizika
 • Nástroje manažmentu rizika
 • Súbor pravidiel rizikového manažmentu
 • Charakteristiky rizika ako determinantu nástrojov
 • Kritéria výberu formy redukcie rizika
 • Rôzne definície rizika
 • Podnikateľské riziko a rozhodovanie
 • Legislatívne riziká a rozhodovanie
 • Prevádzkové riziko
 • Hodnotenie variantov
 • Kvantifikácia rizikovosti variantov
 • Analýza bodu zvratu
 • Finančné riziko
 • Využívanie štatistických metód
 • Rozhodovanie v podmienkach neistoty
 • Využívanie štatistických metód
 • Kritérium MAXIMAX
 • Kritérium MAXIMIN
 • Kritérium minimalizácie strát
 • Rozhodovacie stromy
 • Systémové riziká a riziká podnikateľa
 • Systémové riziká, beta koeficient, zdroje rizika
 • Racionalita vytyčovaných cieľov
 • Hierarchia cieľov
 • Klasifikácia cieľov
 • Účinnosť použitých nástrojov (prostriedkov)
 • Matica výhodnosti variantov
 • Analýza úžitkovej hodnoty
 • Riziká financovania projektov
 • Riziká jedinečné (transformačné, prevádzková)
 • Riziká subdodávateľských vzťahov
 • Rizikovosť pohľadávok
 • Manažérske riziká
 • Rozhodovanie o kapitálovom investovaní
 • Metóda oceňovania kapitálových investícií
 • Stanovenie životnosti investícií
 • Prognózovanie a jeho význam
 • Transfer rizika
 • Program ošetrenia rizík
 • Postup pri vytvorení programu ošetrovania rizík
 • Hodnotenie a prieskum programov ošetrovania rizík

 

Celkový rozsah :             24 hodín

Cena:                                385   / osoba ( vrátane 20 % DPH )