Kurz „Kompetenčná úroveň“

Cieľ kurzu:

  • Vysvetlenie a podstata kompetenčnej úrovne
  • Definovanie kompetenčnej úrovne
  • Meranie kompetenčnej úrovne
  • Štandardy funkčných miest

 

Celkový rozsah :             8 hodín

Cena:                             125 / osoba ( vrátane 20 % DPH )