Kurz „ISO 22000 Systémy manažérstva bezpečnosti potravín a požívatín“

 

Cieľ kurzu:

 

  • Systém manažérstva bezpečnosti potravín a ISO 9001
  • Zodpovednosti, politika, manažment zdrojov
  • Plánovanie a realizácia bezpečných výrobkov, analýza rizík, plán HCCP
  • Validácia a verifikácia systému manažérstva

 

Celkový rozsah :             8 hodín

Cena:                               125 / osoba ( vrátane 20 % DPH )