Systémový manažér

Cieľová skupina:

 

Kurz je určený manažérom na vrcholovom stupni riadenia, manažérom zodpovedným za riadenie systémov manažérstva, podnikateľom, logistikom, obchodným manažérom, finančným manažérom, ktorí si chcú rozšíriť svoju  živnosť o prácu manažéra systémov manažérstva a nezamestnaným, ktorí majú záujem o získanie novej kvalifikácie a možnosti nového uplatnenia na trhu práce.

 

Kurz je určený aj na účely rekvalifikácie pre úrady práce.

 

Absolvent kurzu Systémový manažér získava osvedčenia 1/ aj osvedčenia z modulov 2/, 3/, 4/, 5/, 6/, 7/.

 

Celkový rozsah:           512 hodín

Cena:                           7.600 /osoba ( vrátane 20 % DPH )