Logistika v systémoch manažérstva

Cieľová skupina:

 

Kurz je určený manažérom na vrcholovom stupni riadenia, manažérom zodpovedným za riadenie systémov manažérstva, podnikateľom, logistikom a zamestnancom podnikov, ktorí sú zodpovední za podnikovú logistiku  alebo živnostníkom, ktorí si chcú rozšíriť svoju živnosť v oblasti systémovej logistiky a nezamestnaným, ktorí majú záujem o získanie novej kvalifikácie a možnosti nového uplatnenia na trhu práce.

 

Kurz je určený aj na účely rekvalifikácie pre úrady práce.

 

Celkový rozsah :          272 hodín

Cena:                           4 200     / osoba ( vrátane 20 % DPH )