Telemarketing a internet operátor

Druh a spôsob získavania praktických skúseností vo väzbe na SK NACE Rev. 2 SK ISCO - 08:
Telefonické a e-mailové oslovovanie firiem, dohadovanie, príprava obchodných stretnutí a rokovaní, zasielanie materiálov, pozvánok. Úprava, údržba a aktualizácia webovej prezentácie.

 

Požadovaný stupeň vzdelania v príslušnej skupine učebných alebo študijných odboroch:
Stredoškolské vzdelanie.

 

Doba vykonávania absolventskej praxe:
6 mesiacov

 

Miesto vykonávania absolventskej praxe:
Nám. A. Hlinku 25/30

017 01 Považská Bystrica

 

Počet voľných pracovných miest na vykonávanie absolventskej praxe:
2 pracovné miesta

 

Deň nástupu:
Ihneď