Kontrakting

Vyhľadávanie zákazníkov pre klientov našej spoločnosti a uzatváranie obchodných zmlúv v mene klientov našej spoločnosti a potenciálnym zákazníkom klienta.