Environmentálne služby

Spoločnosť United Bankers Group, a. s. ponúka spoluprácu v oblasti výkupu použitých olovených akumulátorov z osobných a nákladných automobilov, vysokozdvižných vozíkov, multikár, prenosných akumulátorov - záložné zdroje k počítačom, remeselným náradiam.

 

  • Zabezpečenie spracovania použitých akumulátorov
  • Zabezpečenie zberu a odvozu odpadu na vlastné náklady

 

Prečo práve naša spoločnosť United Bankers Group, a. s.?

  1. Ponúkame seriózny prístup.
  2. Akumulátory sú určené na konečné spracovanie, spolupracujeme s organizáciou, ktorá ako jediná v SR je oprávnená a vykonáva zhodnotenie tohoto nebezpečného odpadu na konečný produkt, pričom prispievame k ochrane prírodných zdrojov.
  3. Uskutočňujeme bezplatný odvoz odpadu po naplnení kontajnera.
  4. Garantujeme cenu za odvezený odpad, ktorá sa vypočíta podľa množstva hmotnosti odobratého množstva odpadových akumulátorov a odvíja sa od aktuálnej ceny olova na londýnskej burze v deň prevzatia odpadu zverejnenej na www.ubg.sk.
  5. Nakladanie s nebezpečným odpadom je v súlade s požiadavkami Zákona č. 223/2001 Z.z. a požiadavkami EÚ.
  6. Vykonávame poradenskú činnosť v odpadovom hospodárstve a v oblasti environmentálneho manažérstva a riešenia odpadového hospodárstva s cieľom zvýšiť efektívnosť a rentabilitu procesov spojených s environmentom a nakladaním s odpadmi a v nemalej miere eliminovať právne postihy pri kontrole orgánov štátnej správy životného prostredia.

 

V prípade záujmu o našu ponuku Vás prosíme, aby ste nás kontaktovali na kluckova@ubg.sk, radi doplníme ďalšie informácie.

 

prihlaska.doc (288768)