Systémy informačnej bezpečnosti

  • vykonanie auditu bezpečnosti informačného systému
  • poradenstvo pri vybudovaní systému informačnej bezpečnosti a ochrany osobných údajov a príprava systému  na certifikáciu podľa medzinárodných noriem ISO/IEC TR 13335, ISO/IEC 17799, BS 7799 a v súlade so Zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
  • vyškolenie Manažéra systému bezpečnosti informačných technológií, systémov informačnej bezpečnosti a systému ochrany a bezpečnosti osobných údajov
  • príprava na získanie certifikátu Audítora bezpečnosti informačných systémov + Audítor systému bezpečnosti IT a systému ochrany a bezpečnosti osobných údajov (podľa medzinárodných štandardov)
  • zabezpečenie certifikačného konania systému podľa medzinárodných noriem