Rizikový manažment

  • návrh a implementácia nových systémových štruktúr
  • vypracovanie plánu zefektívnenia fungovania firmy, stratégie na záchranu firmy
  • tvorba finančných plánov a riadenia cash-flow
  • školenie v problematike riadenia rizík