Ekonomické poradenstvo a finančný manažment

 • spracovanie ekonomických a finančných analýz
 • spracovanie strategických plánov organizácie
 • marketingové štúdie a marketingové stratégie
 • tvorba finančných plánov, rozpočtov
 • vypracovanie  podnikateľských plánov (zámerov)
 • poradenstvo pri uzatváraní obchodných kontraktov s dôrazom na:
  • platobný styk
  • dodacie podmienky
  • garancie, zabezpečenie
 • odborný odhad hodnoty podniku, alebo časti podniku (firmy, spoločnosti)