Budovanie a zavádzanie podnikových systémových štruktúr

ktoré pozostávajú z komplexu

 • procesných
 • priestorových
 • logistických
 • organizačných
 • ekonomických
 • informačných
 • riadiacich
 • kultúry podniku a systémov

 

Ponúkame:

 • poradenstvo pri zavádzaní systémových štruktúr
 • overovanie funkčnosti systémových štruktúr
 • stanovenie minimálnej a maximálnej hranice výkonnosti organizácie
 • činnosť externých audítorov pre audity systémových štruktúr

 

Investícia do kvality

    Na dnešnom medzinárodnom trhu so silnou konkurenciou musia podniky každej veľkosti hľadať cesty pre nové formy podnikania, udržania súčasných pozícií a zvyšovania efektívnosti svojich činností.

    Účinný a rozšírený spôsob, ako toho docieliť, je zavedenie systémového manažérstva. Podniky zisťujú, že to nielen zvyšuje ich celkovú účinnosť, ale tiež posilňuje ich postavenie a dôveru zákazníkov. Nezanedbateľnou položkou je aj, že podniky, ktoré sa uchádzajú v Slovenskej republike o zákazky vo verejných obstarávaniach (podľa Zákona o verejnom obstarávaní), sú povinné predložiť certifikát podľa noriem (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO/TS 16949, ...).

    Systémové manažérstvo znamená pre organizáciu podstatnú investíciu vo forme času i peňazí. Avšak dlhodobý prospech, ktorý z toho pre Vašu organizáciu plynie, môže byť obrovský.

 

Vnútorné výhody

Zvyšuje Znižuje
Účinnosť riadenia Duplicitnú prácu
Plánovanie Neefektívnu prácu
Riešenie problémov Odpad a zmätky
Riadenie dodávateľov Náklady
Komunikáciu Fluktuáciu
Prístup ku zmenám  
Disciplínu  
Morálku pracovníkov  

 

Vonkajšie výhody

Zvyšuje Znižuje
Kvalitu výrobkov a služieb Sťažnosti
Spokojnosť zákazníkov    Reklamácie
Opakovaný predaj  
Prestíž podniku