Benchmarking a marketing

  • zistenie pozície firmy na trhu, znalostí trhu o firme, vnímanie firmy trhom – zákazníkmi, konkurenciou, dodávateľmi
  • zistenie silných a slabých stránok konkurencie
  • definovanie faktorov úspechu a neúspechu oproti konkurencii

 

Zmyslom benchmarkingu je zistenie pozície vlastnej firmy na trhu a jej zlepšenie a zvýšenie výkonnosti, efektívnosti, konkurencie schopnosti a hodnoty v zrovnaní s konkurenciou a dôrazom na využitie vlastných predností a eliminovaní vlastných nedostatkov.

 

  • realizácia marketingových služieb a príprava marketingových projektov
  • nastavenie cieľov marketingu a ukazovateľov efektívnosti a účinnosti marketingu
  • hodnotenie efektívnosti a účinnosti marketingu