Asistent poradcov systémového manažérstva

Druh a spôsob získavania praktických skúseností vo väzbe na SK NACE Rev. 2 SK ISCO - 08:
Asistencia pri implementácii systému manažérstva podľa noriem ISO 9001, normy ISO/TS 16949, systémov environmentálneho manažérstva podľa normy ISO 14001, systémov manažérstva BOZP podľa normy OHSAS 18001 a ďalších noriem rady ISO.

 

Požadovaný stupeň vzdelania v príslušnej skupine učebných alebo študijných odboroch:
Vysokoškolské vzdelanie so zameraním na manažment riadenia podnikov, manažérstvo, systémové, systémovú logistiku. Potrebná znalosť anglického jazyka.

 

Pracovný pomer na dobu:
Neurčitú

 

Miesto výkonu práce:
Nám. A. Hlinku 25/30

017 01 Považská Bystrica

 

Deň nástupu:
Ihneď