Akvizičné obchody

Druh a spôsob získavania praktických skúseností vo väzbe na SK NACE Rev. 2 SK ISCO - 08:
Vypracovanie akvizičných materiálov, vyhľadávanie a oslovovanie investorov, vyhľadávanie akvizičných príležitostí.

 

Požadovaný stupeň vzdelania v príslušnej skupine učebných alebo študijných odboroch:
Vysokoškolské vzdelanie ekonomického alebo obchodného smeru. Potrebná znalosť anglického jazyka.

 

Doba vykonávania absolventskej praxe:
6 mesiacov

 

Miesto vykonávania absolventskej praxe:
Nám. A. Hlinku 25/30
017 01 Považská Bystrica

 

Počet voľných pracovných miest na vykonávanie absolventskej praxe:
2 pracovné miesta

 

Deň nástupu:
Ihneď