Akvizičnú činnosť

  • predaj podniku ( firmy)
  • predaj časti  podniku ( firmy)
  • predaj majetku  podniku ( firmy) alebo jeho časti
  • vyhľadávanie investorov pre kapitálový vstup do spoločností

 

Podmienka: Vstupný rating organizácie a vypracovanie znaleckého posudku (stanovenie hodnoty organizácie) + spracovanie podnikateľského zámeru. (Ak klient nemá spracovaný svoj vlastný zámer.)