United Bankers Group, a. s.

    Spoločnosť United Bankers Group, a. s. vznikla dňa 15. 2. 2000 so sídlom v Bratislave. Od začiatku sa zaoberá poradenskou činnosťou so širokým spektrom služieb. V súčasnosti je kolektívnym členom Slovenskej spoločnosti pre kvalitu a štatutárni zástupcovia sú členom Spolku archivárov Slovenska.

 

    Spoločnosť svoje služby poskytuje v oblasti systémového manažérstva, konkrétne zavádzanie systémov manažérstva kvality podľa normy ISO 9001, normy ISO/TS 16949, systémov environmentálneho manažérstva podľa normy ISO 14001, systémov manažérstva BOZP podľa normy OHSAS 18001 a ďalších noriem rady ISO. Spoločnosť tiež poskytuje svoje služby v oblasti marketingu, ekonomiky, účtovníctva, strategického, finančného a personálneho manažmentu.

 

    United Bankers Group, a. s.  zabezpečuje služby znaleckej kancelárie, služby patentovej kancelárie, služby ekonomického a účtovného auditu a tiež poskytuje služby externých audítorov systémového manažérstva.

 

    Klientmi spoločnosti United Bankers Group, a. s. sú predovšetkým organizácie, ktorých strategickým zámerom je neustále zvyšovanie rastu, zvyšovanie výkonnosti, hodnoty firmy, konkurencieschopnosti a úspešnosti smerujúce k spokojnosti zákazníka a zamestnancov.

 

    Spoločnosť realizovala pre svojich klientov už 890 projektov.

 

   United Bankers Group, a. s. pôsobí ako vzdelávacia ustanovizeň organizujúca odborné kurzy, školenia a semináre. Vzdelávacie aktivity spoločnosti úspešne ukončilo 905 absolventov.

 

    V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.

 

    Na stránke sa pracuje !

Novinky

Témy Bakalárskych a Diplomových prác

Pre študentov vysokých škôl spoločnosť vypíše témy bakalárskych a diplomových prác. Na obsahu konkrétnej témy sa spoločnosť dohodne so študentom a zohľadní jeho predstavy, požiadavky a schopnosti.

Odborný kurz / seminár: 

„Metrológia“

Termín konania: 

APRÍL 2017

Miesto konania:   

 Považská Bystrica 


Prihlaska_Kurz_Metrologia.doc (94208

Pozvanka_Kurz_Metrologia.doc (75264)

Odborný kurz / seminár: 

„Manažment riadenia rizík“

Termín konania: 

Určte si termín, ktorý Vám vyhovuje.

Miesto konania:

 Považská Bystrica 

 

Pozvanka_Kurz_MRR.doc (81920)

Prihlaska_Kurz_MRR.doc (96768)