Kurz „Manažér systému bezpečnosti IT a systému ochrany a bezpečnosti osobných údajov“

 

Cieľ kurzu:      

  • Predmet a pôsobnosť Zákona č. 122/2013 Z.z. v znení neskorších predpisov
  • Tvorba a riadenie systému bezpečnosti informačných technológií a ochrany osobných údajov, tvorba projektov bezpečnosti
  • Práva, povinnosti a zodpovednosť pri spracúvaní osobných údajov
  • Organizácia, právomoci a činnosť Úradu na ochranu osobných údajov
  • Sankcie za porušenie zákona
  • Základné poznatky o normách ISO/IEC TR 13335:1999 Informačné technológie – Smernica pre riadenie bezpečnosti IT, STN ISO/IEC 17799 Informačné technológie – Kódex praxe manažérstva informačnej bezpečnosti, BS 7799, DISC PD 3000-4

 

Celkový rozsah :           176 hodín

Cena:                              2 650   / osoba ( vrátane 20 % DPH )