Kurz „Výber a hodnotenie dodávateľov a zákazníkov“

Cieľ kurzu:

  • Význam hodnotenia dodávateľov
  • Stanovenie kritérií na hodnotenie dodávateľov
  • Hodnotenie dodávateľov
  • Význam hodnotenia zákazníkov
  • Stanovenie kritérií na hodnotenie zákazníkov
  • Hodnotenie zákazníkov

 

Celkový rozsah :             16 hodín

Cena:                              255 / osoba