Kurz „Systém environmentálneho manažérstva podľa EMAS“

Cieľ kurzu:

  • EMAS a ISO 14001
  • Ervironmentálne vyhlásenie
  • Environmentálne správanie
  • Environmentálne overovanie

 

Celkový rozsah :             8 hodín

Cena:                             125 / osoba ( vrátane 20 % DPH )