Kurz „Spoločenská zodpovednosť“

Cieľ kurzu:

  • Definícia a podstata spoločenskej zodpovednosti
  • Spoločenská zodpovednosť a súvislosti so systémami manažérstva
  • Norma SA 8000
  • Norma ISO 26000
  • Budovanie goodwilu podniku a goodwilu zamestnanca

 

Celkový rozsah :             8 hodín

Cena:                              125  € / osoba ( vrátane 20 % DPH )