Kurz „Personálny manažment“

Cieľ kurzu:

  • Personálne stratégie
  • Politika a ciele
  • Nariadenia vlády 353/2006 Z.z. a 391/2006 Z.z
  • Požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 a ISO/TS 16949
  • EN 15251:2005
  • Zák. 555/2006 Z.z.

 

Celkový rozsah :                 8 hodín

Cena:                                 125 / osoba ( vrátane 20 % DPH )