Kurz „Marketing“

Cieľ kurzu:

  • Základy marketingu
  • Tvorba marketingového plánu
  • Vyhľadávanie zákazníkov - prospekting
  • Najčastejšie chyby pri uzatváraní obchodných kontraktov

 

Celkový rozsah :            16 hodín

Cena:                             255   / osoba ( vrátane 20 % DPH )