Kurz „Hodnotová analýza ako nástroj riadenia nákladov“

Cieľ kurzu:

  • Vzťah hodnotovej analýzy a systémov manažérstva
  • Význam hodnotovej analýzy
  • Metodika a postupy hodnotovej analýzy
  • STN EN 12973

 

Celkový rozsah :             24 hodín

Cena:                             385 / osoba ( vrátane 20 % DPH )