Kurz „Finančný manažment“

Cieľ kurzu:

  • Podstata a význam finančného manažmentu
  • Podstata a význam finančných a ekonomických analýz
  • Konštrukcia ukazovateľov finančnej a ekonomickej analýzy
  • Podstata a význam finančného plánu
  • Tvorba finančného plánu

 

Celkový rozsah :              16 hodín

Cena:                               255 €  / osoba ( vrátane 20 % DPH )