Kurz „Duševné vlastníctvo v 21. storočí

 

Cieľ kurzu:

  • Kvalifikácia duševného vlastníctva a jeho triedenie
  • Podstata a význam inovácii
  • Inovatívne myslenie
  • Programy inovácií
  • Hodnotenie inovácií
  • Oboznámenie s metodikou TRIZ  (tvorba a riešenie inovačných zariadení)
  • Oboznámenie s metodikou WOIS (rozporovo orientovaná inovačná stratégia)
  • Metodika hodnotového manažmentu (STN EN 12973)

 

Celkový rozsah :             16 hodín

Cena:                                255   / osoba ( vrátane 20 % DPH )