Predstaviteľ manažmentu systému manažérstva kvality, systému environmentálneho manažérstva, systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a systému manažérstva bezpečnosti potravín a požívatín a systému manažérstva kvality v automobilovom priemysle

Cieľová skupina:

 

Kurz je určený manažérom na vrcholovom stupni riadenia, manažérom zodpovedným riadenie systémov manažérstva, podnikateľom, ktorí si chcú rozšíriť svoju živnosť o prácu manažéra systémov manažérstva a nezamestnaným, ktorí majú záujem o získanie novej kvalifikácie a možnosti nového uplatnenia na trhu práce.

 

Kurz je určený aj na účely rekvalifikácie pre úrady práce.

 

Celkový rozsah :           351 hodín

Cena:                            5 300   / osoba ( vrátane 20 % DPH )