Manažér riadenia rizík

Cieľová skupina:

 

Kurz je určený manažérom na vrcholovom stupni riadenia, manažérom zodpovedným za riadenie systémov manažérstva, predstaviteľom kvality, environmentu , manažérom  informačných systémov a systémov informačnej bezpečnosti, obchodným a finančným manažérom, výrobným a technickým manažérom, majiteľom firiem a pracovníkom zodpovedným za riadenie a eliminovanie rizik v organizáciach.

 

Kurz je určený aj na účely rekvalifikácie pre úrady práce.

 

Celkový rozsah :          128 hodín

Cena:                           1 900 / osoba ( vrátane 20 % DPH﴿