Znalecká činnosť

Zabezpečenie znaleckých posudkov v odbore Ekonómia a manažment, Stavebníctvo, Priemyselné vlastníctvo a Elektrotechnika:

  • znalecká činnosť v odbore Ekonómia a manažment

 

      -     odvetvie  účtovníctvo a daňovníctvo

      -     odvetvie personalistika

 

  • znalecká činnosť v odbore Stavebníctvo

 

-    odvetvie pozemné stavby

-    odvetvie odhad hodnoty nehnuteľností

-    odvetvie stavebný materiál

 

  • znalecká činnosť v odbore Priemyselné vlastníctvo

 

-     patenty a vynálezy

-     priemyselné (úžitkové) vzory

-     ochranné známky, obchodné značky, logá organizácií

-     dizajny, topografie polovodičových výrobkov, označenia pôvodu výrobkov atď.

-     know-how

-     good-will

 

  • znalecká činnosť v odbore Elektrotechnika

 

-     odvetvie riadiaca technika, výpočtová technika (hardwer)

-     odvetvie ohodnocovanie elektrotechnických zariadení a elektroniky

-     odvetvie robotické a mechatronické systémy

-     odvetvie počítačové programy (software)