Vykonávanie činnosti Environmentalistu

  • realizácia výkonu Environmentalistu  v súlade s legislatívou SR
  • vybudovanie a riadenie environmentálneho systému organizácie
  • vypracovanie environmentálnej dokumentácie
  • školiaca činnosť v oblasti environmentu
  • vypracovávanie environmentálnych hlásení
  • komunikácia so štátnymi orgánmi