Účtovnícke služby

  • vedenie účtovníctva, evidencia DPH, spracovanie miezd, daňového priznania, vypracovanie podkladov pre výročnú správu, spracovanie konsolidovanej účtovnej uzávierky
  • kompletná ekonomická a finančná analýza k auditom a výročnej správe