Poradenstvo pri vysporiadaní realít

  • majetkové vysporiadanie nehnuteľností, zabezpečovanie podkladov, zápis do katastra nehnuteľností
  • prevody nehnuteľného majetku vrátane bytov:

- zabezpečenie podkladov

- vyhotovenie zmlúv

- zabezpečenie zápisu do katastra nehnuteľností