Inžinierska činnosť v stavebníctve – obstarávateľská činnosť

  • prieskum územných plánov obcí 
  • zabezpečenie spracovania projektovej dokumentácie pre účely stavebného konania
  • príprava dokumentácie pre účely stavebného konania
  • zastupovanie klientov počas stavebného konania
  • výber a výberové konania  dodávateľov stavieb
  • zabezpečenie výkonu stavebného dozoru
  • zabezpečenie realizácie stavieb
  • zastupovanie klientov počas kolaudačného konania