Projektová a inžinierska činnosť

  • vypracovanie projektovej dokumentácie
  • vykonávanie činnosti inžinieringu – činnosť inžinierskej organizácie v stavebníctve
  • možnosť poskytnutia dodávateľského úveru (v závislosti na ratingu, na dobu 18 mesiacov až 3 rokov)