Factoring, správa a inkaso pohľadávok

Správa aktív a pohľadávok, inkaso pohľadávok

  • správa pohľadávok
  • správa aktív
  • inkaso pohľadávok
  • zastupovanie klienta pri vymáhaní pohľadávok

 

Realizácia úhrad záväzkov klienta

  • produkt je spojený a nadväzuje na Správu aktív a pohľadávok, inkaso pohľadávok
  • produkt je vhodný aj pre podnikateľské subjekty, ktoré majú problémy s exekútormi a obstavenými účtami