Audítorské služby – interný a externý audit systémov manažérstva

Vykonávanie interných auditov systémov manažérstva podľa noriem

 • STN EN ISO 9001:2016 (systém manažérstva kvality)
 • STN EN ISO 14001:2016 (systém environmentálneho manažérstva)
 • OHSAS 18001:1999 (systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci)
 • ISO/TS 16949 (systém manažérstva kvality pre automobilový priemysel)
 • STN EN 13809:2004 (systém manažérstva kvality - služby cestovného ruchu, cestovné kancelárie a touoperatori)
 • STN EN 18513:2004 (systém manažérstva kvality - služby cestovného ruchu, hotely a iné druhy ubytovacích zariadení cestovného ruchu)
 • STN EN 15733:2010 (systém manažérstva kvality -  služby realitných maklérov, požiadavky na poskytovanie služieb realitných maklérov)
 • ISO/IEC  27001:2005 ( systémy riadenia informačnej bezpečnosti)
 • STN EN ISO 50001:2011 (systémy energetického manažérstva)
 • STN EN   ISO 22000 : 2005 (systém manažérstva bezpečnosti potravín) a HACCP
 • STN ISO 31000:2011 (manažérstvo riadenia rizika)
 • STN ISO/TR 10014:2002 (návod na riadenie ekonomiky kvality)
 • STN EN 12973 (01 0121 ):2001 (hodnotové manažérstvo)

 

Vykonávanie externých auditov systémov manažérstva

 • zákazníckych
 • dodávateľských