Zvyšovanie produktivity a znižovanie neopodstatnených nákladov

Zvyšovanie produktivity a znižovanie neopodstatnených nákladov formou automatizácie pracovných a výrobných procesov:

  • analýza kritických činností (procesov) z hľadiska času, náročnosti pracovnej sily
  • návrh riešenia problému, t.j. automatizácia procesov
  • aplikácia automatizácie procesov
  • atď., t.j. všade, kde je možné nahradiť papierový dokument