Poradenstvo v oblasti environmentu

 • vybudovanie environmentálneho systému organizácie a nakladania s odpadmi
 • vypracovanie environmentálnej dokumentácie
 • školiaca činnosť v oblasti environmentu

 

 • Zámerom je, aby organizácia realizovala systematický prístup k hodnoteniu svojej činnosti vo vzťahu k životnému prostrediu
 • Zladenie s normou ISO 9001 a OHSAS 18001
 • Dôraz na hodnotenie zhody s právnymi požiadavkami
 • Zameranie na environmentálny profil organizácie

 

Hlavné úlohy systému

 • určenie rizík vo vzťahu k životnému prostrediu
 • určenie rizík vo vzťahu k okoliu
 • určenie rizík vo vzťahu k zamestnancom
 • určenie rizík vo vzťahu k zákazníkovi
 • určenie rizík vo vzťahu k dodávateľovi
 • aplikácia procesného riadenia a riadenie rizík a opatrení