Poradenstvo v oblasti duševného vlastníctva a patentových práv

Poradenstvo v oblasti duševného vlastníctva:

 • pri národnej registrácii patentov, úžitkových vzorov, ochranných známok, topografií polovodičových výrobkov, zemepisných označení výrobkov, pôvodu výrobkov, dizajnov, autorských práv, know-how, logá
 • pri medzinárodnej registrácii patentov, úžitkových vzorov, ochranných známok, topografií polovodičových výrobkov, zemepisných označení výrobkov, pôvodu výrobkov, dizajnov, autorských práv, know-how, logá
 • pri registrácii v rámci Európskej únie - patenty, úžitkové vzory, ochranné známky, topografie polovodičových výrobkov, zemepisné označenia výrobkov, pôvodu výrobkov, dizajny, autorské práva, know-how, logá
 • pri registrácii predajov a zmeny vlastníckych práv k duševnému vlastníctvu
 • pri registrácii licenčných zmlúv na práva k duševnému vlastníctvu
 • pri registrácii záložných zmlúv a záložných práv k duševnému vlastníctvu
 • ochrana vlastníckych práv k duševnému vlastníctvu na základe zmluvy
 • stanovenie hodnoty duševného vlastníctva (nehmotného majetku)

 

Vypracovanie Smernice pre riadenie a ochranu duševného vlastníctva:

 • vstupná analýza a definovanie duševného vlastníctva
 • vypracovanie politiky a pravidiel práce s ochrannými známkami
 • vypracovanie politiky a pravidiel práce s logami
 • vypracovanie politiky a pravidiel práce s patentmi a úžitkovými vzormi
 • vypracovanie politiky a pravidiel ochrany know–how
 • vypracovanie politiky budovania good-will