Poradenstvo pri vysporiadaní realít

  • majetkové vysporiadanie nehnuteľností, zabezpečovanie podkladov, zápis do katastra nehnuteľností
  • prevody nehnuteľného majetku vrátane bytov:
  • zabezpečenie podkladov
  • vyhotovenie zmlúv
  • zabezpečenie zápisu do katastra nehnuteľností