Personálne poradenstvo a personálny manažment

  • analýza výkonnosti a efektivity pracovných miest a štrukturálnych procesov, stanovenie slabých článkov organizácie
  • optimalizácia vnútorného fungovania organizácie, vypracovanie návrhov na racionalizáciu práce, procesov organizácie
  • vypracovanie štandardov funkčných miest pre jednotlivé pracovné funkcie
  • vypracovanie matíc zodpovednosti a kompetencií
  • vypracovanie osobnostných profilov a stanovenie kompetenčnej úrovne pracovníkov pre výkon funkcií
  • vypracovanie zaškoľovacích plánov nových zamestnancov