Ochrana osobných údajov

  • vykonanie auditu systému ochrany osobných údajov
  • vypracovanie Projektu bezpečnosti (ochrany osobných údajov) v súlade so Zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a implementácia systému ochrany osobných údajov