Archivácia a registratúra

  • vypracovanie Registratúrneho plánu v súlade so Zákonom č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a Vyhláškou MV SR č. 628/2002 Z.z.
  • zosúladenie Registratúrneho plánu s požiadavkami systémov manažérstva podľa jednotlivých noriem
  • vyškolenie Správcu registratúry
  • vypracovanie projektu registratúry, alebo archívu v súlade so Zákonom č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a Vyhláškou MV SR č. 628/2002 Z.z.
  • vypracovanie Prevádzkového poriadku registratúry, alebo archívu v súlade so Zákonom č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a Vyhláškou MV SR č. 628/2002 Z.z.
  • outsourcing správy dokumentácie - správa registratúry treťou osobou - činnosť miesta uloženia záznamov a dokumentácie v súlade so Zákonom č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a Vyhláškou MV SR č. 628/2002 Z.z.
  • outsourcing funkcie Správca registratúry